تغذيه و مراقبت از اسب ها

در مورد پاوُ

 

در گذشته از اسب براي كار در مزرعه و يا براي كشيدن گاري و ارابه استفاده مي شد.امّا امروزه فاكتورهاي ديگري در رابطه بين اسب و انسان مهم است . اسب به يك شريك در ورزش و تفريح و اوقات فراقت تبديل شده است . نه تنها نحوه استفاده از اسب تغيير كرده است ، بلكه نيازهاي غذايي خود اسب نيز از تغييرات چشم گيري برخوردار گشته است 

آقاي دو لانگه ، از زماني كه شركت استيمولان ب.و. در سال ١٩٦٣ در شهر زوول تأسيس شد مي گويد: اين شركت در ابتدا براي گوساله ها غذا تهيه مي كرد . در سال ١٩٦٨ پاوُ ، بنيان گذاري شد و آقاي دولانگه شروع به تهيه غذاي مخصوص اسب كرد 

طولي نكشيد كه آقاي دولانگه به پتانسيل بالاي غذاي اسب در آينده پي برد و تمركز خود را طي دهه ٨٠ ميلادي به توليد غذاي اسب معطوف داشت

 

در سال ١٩٨٨ پاو به شركت يو.تي.دلفيا ب .و. فروخته شد و در سال ١٩٩٢ شركت از زوول به  ترشور منتقل شد. براي بسياري از ساكنين هلند ، پاوُ همچنان با لوگوي اسب بزرگ خود در سقف كارخانه معروف و شناخته شده است

از سال ١٩٩٨ تا ٢٠١٢ ، اين شركت توسط شركت نوتريكو پشتيباني شد و پاوُ تبديل به قسمتي از اين شركت گرد

به مرور زمان فضاي كارخانه كوچك شد و جايي براي توليد محصولات جديد نبود . بنابراين اين كارخانه به هلموند و هايجين انتقال يافت

 

از سال ٢٠١٠ كارخانه هايجين بطور كامل بر روي توليد محصولات موسلي ( آجيلي ) تمركز دارد

در سال ٢٠١١ دفتر مركزي كارخانه به بكس مِر تغيير مكان داد و پاوُ به قسمتي از شركت هدريكس تبديل گشت


در سال ٢٠١٢ شركت هدريكس توسط شركت فرفارمرز يكي از بزرگترين توليد كنندگان غذاي دام در اروپا ، گرفته شد  كه دفتر مركزي آن در شهر لوخم قرار دارد

اين عمل دستاوردي براي پاوُ نداشت . بنابراين پاوُ در كارخانه هايجين همچنان به توليد محصولات خود با كيفيت برتر ادامه مي دهد و از سال ٢٠١٣ دفتر مركزي پاوُ در آنجا قرار دارد