تغذيه و مراقبت از اسب ها

نوآوري

 

پاوُ بر روي پروژه هاي تحقيقاتي و علمي سرمايه گذاري مي كند . در اين راستا پاوُ با پرفسورهاي برجسته دانشگاه واگنينگن در حيطهٰ

دامپزشكي و همينطور موسسهٰ سلامتي حيوانات در دونتر هلند همكاري مي كند 

اين پروژه ها و پژوهشات در سالهاي گذشته موارد زير را شامل مي شود

١- آزمايشات مختلف بر روي علوفه براي تشخيص مقدارانرژي، پروتئين و املاح معدني 

OC/OCD ٢- مطالعات گسترده بر روي 

٣- استحكام و مقاومت انسولين در تركيبات تغذيه

٤- مدت زمان عمل جويدن در چراگاه هاي مختلف و متفاوت

٥- ععل بوجود آمدن زخم معده در اسب هاي ورزشي 

٦- مقدار منيزيم موجود در خون اسب هاي ورزشي