تغذيه و مراقبت از اسب ها

مأموريت

 

 

فلسفه ما ساده است : ما مي خواهيم كه اسب شما تا حد امكان احساس خوبي داشته باشد . با مراجعه به واقعيت در مي يابيم كه رژيم غذايي نقش مهمي را در داشتن احساس خوب بازي مي كند ، ما درخواست هاي زيادي براي محصولاتمان داريم زيرا كه محصولات ما از بهترين مواد اوليه خام تهيه شده است كه بدقت تحت آزمايشات و تست هاي علمي قرار دارند

مأموريت پاوُ

 

بعنوان پيشرو در بازار اروپا ، هدف پاوُ پشتيباني از سلامتي اسب ها مي باشد

به همين دليل پاوُ بر روي پژوهش هاي فشرده با همكاري ارگان ها و انستيتوهاي برتر و مشهور اروپا و همچنين 

به رابطه نزديك با صاحبان اسب و نگاه دارندگان اسب تمركز دارد

كيفيت ... زيرا پاوُ كيفيت ممتاز مواد اوليه خام و محصولات خود را گارانتي مي كند.همچنين پاوُ به علم و دانش تغذيه و سلامت اسب ها تأكيد فراوان دارد 

سلامتي ... زيرا پاوُ مسئوليت پشتيباني از سلامت اسب ها را مي پذيرد 

عشق و علاقه ... زيرا افراد پاوُ به اسب ها عشق و علاقه دارند